Τρέχουσα Έρευνα

 

IMMERSE HORIZON 2020 -Ακαδημαϊκή Υπεύθυνση Καθηγήτρια Μ. Ντ. Μαρούδα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Διευθύντρια ΕΚΕΚΔΑΑΔ

Χαρτογράφηση Ένταξης Παιδιών Μεταναστών και Προσφύγων στην Εκπαίδευση 

Panteion Immerse Horizon <"> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >;

Ερευνητική Ομάδα: Post Doc Ελένη Κουτσουράκη

Διαχείριση Λήδα Φαρακούκη

Ερευνήτριες Ειρήνη Γκάτση, Κωσταντίνα Τζαβάρα

 

ΕΔΡΑ JEAN MONNET (ΜΑΡΟΥΔΑ) EU Solidarity in Civil Protection and Humanitarian Action /έναρξη 2016- www.ciproha.panteion.gr 

Μαθήματα

Προπτυχιακό: Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο /Δράση και Αλληλεγγύη -Έδρα Jean Monnet (δες moodle platform)

Μεταπτυχιακό Law and Policy in Human Rights and Minorities /Humanitarian Action /Civil Protection (moodle platform)

Εκδηλώσεις -Εντάτικα Σεμινάρια Ανθρωπιστικής Δράσης / Πολιτικής Προστασίας

για το 2019: Ανθρωπιστική Μεσολάβηση σε κρίσεις /συγκρούσεις 

Εκδόσεις -Πρόσφατη Η Αλληλεγγύη στην ΕΕ και διαχείριση του προσφυγικού σε Ευρώπη και Ελλάδα, Νομική Βιβλιοθήκη, επιμέλεια Μ.Ντ. Μαρούδα


ΔΙΚΤΥΟ JEAN MONNET GOVUNET 2016-2019

 

http://www.govunet.eu 

Ακαδημαϊκή Συντονίστρια για το Πάντειο Πανεπιστήμιο Διευθύντρια ΕΚΕΚΔΑΑΔ, Μαρία Ντανιέλλα Μαρούδα

Ερευνητές Υπ Δρ. Βέρα Σπυράκου, Υπ. Δρ. Φανή Παπαδεράκη, Υπ. Δρ. Μαρία Δημητρακοπούλου

 

Από το 2019 έναρξη 

Παρατηρητήριο Διεθνών εξελίξεων.

Ελληνική Πrακτική

 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Δες Τρέχουσες Έρευνες 

Post Doc Ελένη Κουτσουράκη -IMMERSE, Προσφυγικό

Post Doc Φ. Αντωνίου, ΕΕ, Αλληλεγγύη, Δικαιώματα του Ανθρώπου

Υπ. Δρ. Φ. Παπαδεράκη, ΔΑΔ, Διεθνές Ποινικό, Δικαιώματα του Ανθρώπου

Υπ. Δρ. Μ. Δημητρακοπούλου, Προσφυγικό

Ομάδα Παρακολούθησης Πρακτικής Ελλάδας -Διεθνούς Δικαίου -Ασφάλειας

Δρ. Γ. Ανεψιού

Ερευνητές ΕΚΕΚΔΑΑΔ και ΥΕΘΑ

Υπ. Δρ. Χ. Αμοιρίδης,

Μεταπτυχιακοί Ερευνητές

Κ. Αργυρόπουλος,

Π. Ζαμπακόλας

 

Ολοκλήρωση νέας Έρευνας για την Μελέτη Εθιμικού Ανθρωπιστικού Δικαίου στην Ελλάδα 2014-2018, Δημοσίευση Δεκέμβριος 2019 

Υπεύθυνη Έρευνας Καθηγήτρια Μαρία Ντανιέλλα Μαρούδα, Διευθύντρια ΕΚΕΚΔΑΑΔ

Συμμετοχή Υπ. Δρ. Φ. Παπαδεράκη (νομολογία), Βοηθοί Ερευνητές ΕΚΕΚΔΑΑΔ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Μαρούδα Μ. Ντ. IHL Implementation in Greece, 2005-2014, Ostria Publications, 2015


ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

 

- Το κεκτημένο του Συμβουλίου της Ευρώπης με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1949-2009) και η εφαρμογή του στην Ελλάδα: Έρευνα με την ευκαιρία των εξηντάχρονων του Οργανισμού του Στρασβούργου που συντονίζει ο Καθηγητής Στ.Περράκης. Ειδικότερα εξετάζονται οι διάφορες πτυχές δράσης ( μειονότητες, πολιτισμός, δικαιώματα του ανθρώπου κτλ) και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα καταγράφοντας έτσι αξιολογικά τις συγκλίσεις και αποκλίσεις της χώρας από τα ευρωπαϊκά standards. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή της ΕυρΣΔΑ.

Ομάδες εργασίας δοκίμων ερευνητών – που επιλέγονται σε ετήσια βάση- με την ευθύνη της Διευθύντριας του ΕΚΕΚΔΑΑΔ Μ.Ντ. Μαρούδα, καταγράφουν και μελετούν τις διεθνείς εξελίξεις στους ειδικούς τομείς ενδιαφέροντος του Κέντρου.