Ομάδες Εργασίας /Working Groups

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Α. ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

• Οργάνωση Αρχείου

• Ταξινόμηση Κειμένων

• Γραμματεία «Τετραδίων»

• Διοργάνωση Εκδηλώσεων

(Σιμεγιάτου Μαριέττα, Νικολάου Ελένη, Γιαννάτου Ελένη, Χαλά Δήμητρα, Μπηλίτση Ισμήνη, Κουρεμένου Χριστίνα, Μιχαλάρη Μαρίνα, Δεδοπούλου Αγγελική, Φαρακούκη Λήδα, Ζάτσε Αργυρώ )

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

(Διεθνείς κρίσεις, συρράξεις εσωτερικού και διεθνούς χαρακτήρα, προσφυγή στη χρήση βίας κλπ.)

(Παληγιάννης Βασίλης, Αγγελή Στέλλα, Σιμεγιάτου Μαριέττα, Χατζηβασίλογλου Κοσμάς, Γιαχγιά Έσλι, Παιδακάκης Αναστάσιος, Μαρά Αθηνά, Νικολάου Ελένη, Μιχαλάρη Μαρίνα, Δρούγκα Μαρία, Ταρλαντέζου Σταυρούλα, Σαρρής Νίκος, Γιαννακίδου Κατερίνα, Δεδοπούλου Αγγελική, Φαρακούκη Λήδα, Σταμπουλή Αγγελική)

Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

(Φάσσα Μαίρη, Βασιλακοπούλου Ιωάννα, Χατζηβασίλογλου Κοσμάς, Σιφναίος Χρήστος, Τρομπούκη Δανάη, Ζευγίτη Ιωάννα, Παιδακάκης Αναστάσιος, Παιδακάκη Σταυρούλα, Ξουριά Ναταλία, Καρατζά Ελένη, Μαρά Αθηνά, Μιχαλάρη Μαρίνα, Τζιρώνη Ευαγγελία, Λινάκη Ευαγγελία, Ταρλαντέζου Σταυρούλα, Τακλή Κωνσταντίνα, Γιαννακίδου Κατερίνα, Σταυρίδη Ηώ, Μουρούζη Χριστιάννα, Σανιδά Μαριλένα, Σταμπουλή Αγγελική, Χατζηκίδη Κατερίνα, Λυμπέρη Ισμήνη)

Δ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ «FACT -FINDING» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

(Παιδακάκη Σταυρούλα )

Ε. ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

(Αγγελή Στέλλα, Γκέτσιου Θεοδότα, Σιμεγιάτου Μαριέττα, Βασιλακοπούλου Ιωάννα, Σιφναίος Χρήστος, Τρομπούκη Δανάη, Κανατα Αγγελική, Ζευγίτη Ιωάννα, Παιδακάκης Αναστάσιος, Παιδακάκη Σταυρούλα, Ξουριά Ναταλία, Καρατζά Ελένη, Μαρά Αθηνά, Νικολάου Ελένη, Κουρεμένου Χριστίνα, Σωτηροπούλου Ειρήνη, Λινάκη Ευαγγελία, Δρούγκα Μαρία, Ταρλαντέζου Σταυρούλα, Ηλιάδου Κωνσταντίνα, Ζάτσε Αργυρώ, Σταυρίδη Ηώ, Μουρούζη Χριστιάννα, Σταμπουλή Αγγελική, Λυμπέρη Ισμήνη, Παναγιώτου Μαρία)

ΣΤ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

( Παληγιάννης Βασίλης, Αγγελή Στέλλα, Γιαχγιά Έσλι, Ξουριά Ναταλία, Καρατζά Ελένη, Χαλά Δήμητρα, Μπηλίτση Ισμήνη, Τζιρώνη Ευαγγελία, Δρούγκα Μαρία, Ηλιάδου Κωνσταντίνα, Τακλή Κωνσταντίνα, Ζάτσε Αργυρώ, Σταυρίδη Ηώ, Μουρούζη Χριστιάννα, Δεδοπούλου Αγγελική, Χατζηκίδη Κατερίνα)

Ζ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Κανατά Αγγελική, Χαλά Δήμητρα, Σωτηροπούλου Ειρήνη, Αλεβίζος Αντώνης, Γιαννακίδου Κατερίνα)

Η. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Τρομπούκη Δανάη )

Θ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

(Χατζηβασίλογλου Κοσμάς, Μπηλίτση Ισμήνη, Σωτηροπούλου Ειρήνη, Αλεβίζος Αντώνης )

Ι. ΟΜΑΔΑ UNESCO

(Παληγιάννης Βασίλης, Φάσσα Μαίρη, Βασιλακοπούλου Ιωάννα, Σιφναίος Χρήστος, Ζευγίτη Ιωάννα, Γιαννάτου Ελένη, Μπηλίτση Ισμήνη, Κουρεμένου Χριστίνα, Λινάκη Ευαγγελία, Αλεβίζος Αντώνης, Ηλιάδου Κωνσταντίνα, Τακλή Κωνσταντίνα, Ζάτσε Αργυρώ, Σαρρής Νίκος, Σανιδά Μαριλένα, Παναγιώτου Μαρία)

K. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συντονίστρια: Λέκτορας Μ. Ντ. Μαρούδα

(Φάσσα Μαίρη, Κανατά Αγγελική, Γιαχγιά Έσλι, Γιαννάτου Ελένη, Ζάτσε Αργυρώ )

Last Updated (Wednesday, 01 February 2012 15:18)