Περιοδικές Εκδόσεις

«ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ»

Image8

 

Πρόκειται για διμηνιαίο δελτίο ενημερωτικού και επιστημονικού περιεχομένου, για τις διεθνείς εξελίξεις σ' επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, διεθνών θεσμών, περιφερειακών διεθνών οργανισμών κλπ. καθώς και για θέματα διεθνούς δικαίου, προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ανθρωπιστικού δικαίου, ανθρωπιστικής δράσης κλπ. Στα Τετράδια συμβάλλουν μέλη ΔΕΠ, Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος ΔΕΣ και άλλοι ερευνητές και συνεργάτες του Κέντρου.

Η κυκλοφορία του ξεκίνησε το 2007 και σήμερα έχουν εκδοθεί 25 τεύχη, τα οποία αναρτώνται και στο δικτυακό τόπο του Τμήματος ΔΕΣ, Παντείου. [link