Τρέχουσα Έρευνα

 


ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

- Λιβύη 2011

- Γάζα (2010-11) Αποκλεισμός και ανθρωπιστική βοήθεια

- Η διεθνής θέση της Ελλάδας : Μακρόπνοη πολυεπίπεδη έρευνα υπό την ευθύνη του Καθηγητή Περράκη για τη διεθνή θέση της Ελλάδος.

- Το κεκτημένο του Συμβουλίου της Ευρώπης με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1949-2009) και η εφαρμογή του στην Ελλάδα: Έρευνα με την ευκαιρία των εξηντάχρονων του Οργανισμού του Στρασβούργου που συντονίζει ο Καθηγητής Στ.Περράκης. Ειδικότερα εξετάζονται οι διάφορες πτυχές δράσης ( μειονότητες, πολιτισμός, δικαιώματα του ανθρώπου κτλ) και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα καταγράφοντας έτσι αξιολογικά τις συγκλίσεις και αποκλίσεις της χώρας από τα ευρωπαϊκά standards. Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως στην εφαρμογή της ΕυρΣΔΑ.

- Παρατηρητήριο Διεθνών εξελίξεων.

Ομάδες εργασίας δοκίμων ερευνητών – που επιλέγονται σε ετήσια βάση- με την ευθύνη του Καθηγητή Στ.Περράκη και της Λέκτορος Μ.Ντ. Μαρούδα, καταγράφουν και μελετούν τις διεθνείς εξελίξεις στους ειδικούς τομείς ενδιαφέροντος του Κέντρου.