Ιστορικό και ταυτότητα του Κέντρου

Πάνω σε μια ιδέα και ύστερα από πρόταση του Καθηγητή Στ. Περράκη ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ). Συστάθηκε με την από 28 Νοέμβριου 2005 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου. Συνδέεται θεσμικά με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Η ίδρυση του ΕΚΕΚΔΑΑΔ ανταποκρίνεται στην ανάγκη διεύρυνσης της μελέτης και της έρευνας στους τομείς του Διεθνούς Δικαίου, των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και της Ανθρωπιστικής Δράσης.