Διδακτορικές Διατριβές

 

Διδακτορικές διατριβές εκπονούμενες υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Στ. Περράκη

Α) Περατωθείσες

Ονοματεπώνυμο

Θέμα διατριβής

Ημ. Υποστήριξης

Δρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑ

Δικαιώματα του Ανθρώπου και διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εξέλιξη, ρόλος και συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Απρίλιος 2011

Δρ. ΚΥΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Θεσμικές διαστάσεις και δικαστικός έλεγχος της δράσης των Ενόπλων Δυνάμεων σε καιρό ειρήνης και ένοπλης σύρραξης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕυρΣΔΑ) και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕυρΔΔΑ)

Δεκέμβριος 2013

Δρ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η προστασία των πολιτιστικών αγαθών στο δημόσιο διεθνές δίκαιο : σε αναζήτηση της ανθρώπινης διάστασης

Ιούλιος 2013

Δρ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Καταστάσεις ανάγκης και ρήτρες παρέκκλισης στο πεδίο του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Προσέγγιση υπό το φως του αναπαλλοτρίωτου πυρήνα των δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε περίσταση

Δεκέμβριος 2009

Δρ. ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Ο θεσμός της αποστρατικοποίησης στη μεταπολεμική διεθνή κοινότητα. Μια συγκριτική μελέτη και η περίπτωση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου

Απρίλιος 2011

 

Β) Υπό εκπόνηση

Ονοματεπώνυμο

Θέμα διατριβής

ΑΝΑΓΝΟΥ ΜΑΙΡΗ

Ευρωπαϊκές Πολιτικές κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων και η Ελληνική περίπτωση. Αναζητώντας την ουτοπία (;) της ανοχής της ετερότητας

ΑΝΕΨΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο θεσμός της Στρατιωτικής Κατοχής στο Σύγχρονο Διεθνές Δίκαιο υπό το φως της δράσης των Ειρηνευτικών Πολυεθνικών Δυνάμεων του ΟΗΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

L'application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en temps de conflit armé

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανθρωπιστική Κυβερνητική: Συστημική Ανάλυση της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων Πολλαπλών Κριτηρίων στις Επιχειρήσεις των Ανθρωπιστικών Οργανώσεων

ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Δημιουργία κρατών στη σύγχρονη διακιοταξία

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Les droits des demandeurs d'asile dans l'UE et leur condition en droit comparé (France, Grèce)

Τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ και η κατάστασή τους στο συγκριτικό δίκαιο (Γαλλία, Ελλάδα)

 

ΚΩΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ

Περί βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης στην εποχή της ασφάλειας και της αντιτρομοκρατικής πάλης. Προσεγγίσεις από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου

ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η διεθνής ευθύνη από παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο των επιχειρήσεων διεθνούς ασφάλειας

ΡΩΣΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

Εξωεδαφική εφαρμογή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σύγχρονο νομικό πλαίσιο κα εξελίξεις

ΧΑΜΤΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Νεώτερες εξελίξεις στο πεδίο της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου: η αντιμετώπιση των παραβιάσεων από ιδιώτες